Ari Räsänen

Olen Ari Räsänen, 59-vuotias kaavilainen rakennusinsinööri, aviomies, isä, isoisä, palkansaaja ja metsänomistaja. Pyrin Kaavin kunnanvaltuutetuksi SDP:n listoilla. Minulla on liki 35 vuoden kokemus julkishallinnon palveluksessa, josta 29 vuotta kolmen eri kunnan palveluksessa ja viimeiset 13 vuotta osastopäällikkönä tai palvelupäällikkönä; esimiehenä ja asiantuntijaorganisaation esimiehenä, nekin kolmessa eri kunnassa. Kokemusta ja näkemystä kunnan hallinnosta, sekä asioiden ja ihmisten johtamisesta on sekä isoista, että pienistä kunnista. Toisin tullessani kaavilaiseen päätöksentekoon vankkaa kunnallista kokemusta ja muualla hyväksi koettuja uusia käytänteitä.

MINULLE TÄRKEÄÄ

Kuntatalous
Hyvin hoidettu talous varmistaa paremmat palvelut niin sosiaali- ja terveyssektorille kuin sivistystoimeenkin ja varmistaa kunnan itsenäisenä säilymisen. Kaavin kunnan talous on heikoissa kantimissa, taseeseen on kertynyt alijäämää ja kriisikuntastatus kärkkyy nurkan takana. Soteuudistuskaan ei tule pelastamaan kuntien taloutta, sentin venytystä on jatkettava.

Hyvät tietoliikenneyhteydet
Etätyö on koronaepidemian myötä tullut jäädäkseen. Mielestäni myös Kaavin kunnan tulee panostaa etätyön mahdollisuuksien parantamiseen, tavoitteena monipuoliseen etätyöhön soveltuvat tietoliikenneyhteydet mahdollisimman laajalle ulottuvina. Hyvillä tietoliikenneyhteyksillä varmistetaan yritysten toimintaedellytykset ja voidaan houkutella uusia asukkaita hyviin etätyömahdollisuuksiin vedoten.

Yhteistyö
Kaavin kunnan kuntakuva kaipaa kirkastamista. Kunnan ja kuntalaisten etu on, että tulevaan valtuustoon ja muihin luottamusmieselimiin saadaan luotua hyvä yhteistyön henki. Peräänkuulutan myös kunnan työntekijöiden ja luottamusmiesten hyvistä suhteista huolehtimista. Kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on myös luottamusmiesten vastuulla. Ilman hyvin toimivaa virkakoneistoa ja molemminpuolista luottamusta ei tuloksiakaan voida odottaa.