Yrjö Räsänen

Olen 57-vuotias kaavilainen neljän aikuisen lapsen isä, aviomies, yhden koiran isäntä, muurausalan ammattilainen, sekä vapaaehtoistyöntekijä.

Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi halunani tuoda inhimillisyyttä, aitoa välittämistä ja uutta näkemystä kunnalliseen päätöksentekoon. Pidän tärkeänä, että rahan ja tuottavuuden rinnalle keskiöön nostettaisiin myös hyvinvointi. Pidän tärkeänä myös, että palvelut, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat helposti kuntalaisten saavutettavissa elämäntilanteesta riippumatta. Tärkeää on myös, että kunnassa on riittävästi erilaisille ihmisille sopivia virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia. Hyvinvointiin tulee keskittyä ennen kaikkea ennaltaehkäisevästi, mutta myös ylläpitävästi ja korjaavasti, jotta kaikilla kuntalaisilla olisi hyvä olla. Kunnan tulee pitää huolta jokaisesta asukkaastaan ja voida hyvin.

MINULLE TÄRKEÄÄ

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja kaikille kuntalaisille kohtuullisesti saavutettavissa.

On tärkeää, että Kaavilla eri-ikäiset asukkaat pystyvät virkistäytymään ja viettämään laadukasta vapaa-aikaa. Hyvinvointi on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ja sen kaikki ulottuvuudet tulisi huomioida myös päätöksenteossa. Ratkaisuja tehtäessä tulee huomioida kaikenikäiset ja kaiken kuntoiset asukkaat, jotta kuntamme olisi miellyttävä paikka elää lapsille, nuorille, aikuisille, vanhuksille, terveille, vajaatoimintakykyisille… kaikille kuntalaisille.